Agat watershed:


Apra watershed:


Geus watershed:


Inarajan watershed (Inarajan River):


Inarajan watershed (Agfayan River):


Malojloj watershed (Asalonso River):


Malojloj watershed (Pauliluc River):


Manell watershed (Manell River):


Manell watershed (Ajayan River):


Manell watershed (Liyog River):


Manell watershed (other rivers):


Pago watershed:


Taelayag watershed:


Talofofo watershed:


Toguan watershed:


Umatac watershed:


Ylig watershed (Ylig River):


Ylig watershed (Tarzan River):